La Visió de Shambhala

Creant la Societat Il·luminada

sakyong

“Una societat il·luminada tindria com a fonaments el principi natural més profund i senzill,” diu el Sakyong Mipham Rinpoche, el mantenidor viu del llinatge de les ensenyances de Shambhala i autor del ‘The Shambhala Principle’. “Aquesta societat tindria un sentit de confiança inequívoc i profund. Aquesta confiança no es basaria en la competitivitat o l’arrogància ni seria tenyida de paranoia. La societat estaria desperta i s’enriquiria amb el més inexhaurible dels principis.”

La visió de Shambhala s’assenta sobre el principi de que tot ésser humà té una naturalesa bàsica de bondat fonamental. Aquesta naturalesa es pot desenvolupar a la vida diària perquè així irradiï a la família, les amistats, la comunitat i la societat.

D’acord amb la tradició de Shambhala estem vivint una era de cobdícia i agressió. Ens fem mal i fem mal als demés i al nostra planeta.
Les ensenyances de Shambhala ofereixen un antídot contra aquesta crisi i van ser el fonament del llegendari Regne de Shambhala; una societat que cultivava la bondat intrínseca de la seva gent. La visió de Shambhala ens diu que podem experimentar la font natural de la lluminositat i la brillantor present en el món, que és l’estat del despertar innat dels éssers humans.

Partint d’aquests fonaments profundament humans és possible expandir-los i crear el que la tradició de Shambhala anomena la “societat il·luminada”. Aquesta visió ofereix la possibilitat d’introduir un canvi radical de paradigma: no és una utopia sinó una cultura on s’afronten els desafiaments de la vida de la vida amb amabilitat, generositat i coratge.

La presentació pública més àmplia de la Visió de Shambhala es pot trobar al llibre The Shambhala Principle, escrit pel Sakyong Mipham.
A la pràctica, Shambhala és alhora un camí espiritual d’estudi i meditació que ens ajuda a treballar amb les nostres ments i un camí de servei als demés i de compromís amb el nostre món. Aquestes ensenyances oportunes i crucials obren la porta a un tracte compassiu cap a nosaltres i cap a les demés persones.

sakyong

Encara que la tradició de Shambhala es fonamenta en el seny i l’amabilitat de la tradició budista, té alhora una base independent pròpia que consisteix en cultivar directament qui i que som com a éssers humans. Veient els grans problemes que afronta la societat humana sembla cada cop més important trobar maneres senzilles i no sectàries de treballar amb nosaltres mateixos i de compartir el nostre coneixement amb els demés. Les ensenyances de Shambhala o la “Visió de Shambhala”, com es conegut aquest enfocament en termes més generals, és un d’aquests intents de fomentar una existència saludable per a nosaltres i pels demés.” Chögyam Trungpa Rinpoche, autor de Shambhala:La senda sagrada del guerrer.