La vía de Shambhala


La Via de Shambhala és un extens camí de formació en pràctiques autèntiques de meditació i ensenyances de saviesa per a qualsevol persona que estigui interessada en la recerca d’aquests tipus d’aprenentatge. Aquest programa de cursos i d’intensius de cap de setmana ofereix una visió general de l’experiència de les pràctiques, les arts contemplatives i les disciplines físiques arrelades a les tradicions ancestrals de Shambhala i del Budisme vajrayana.

El programa està a obert a persones de totes les tradicions religioses o sense cap formació religiosa. Es recomana tant a persones recent arribades a la meditació com a persones amb gran experiència i les que busquen enriquir el seu camí espiritual personal i l’acció social.

Et convidem a que hi participis en la mesura en que ho desitgis. En qualsevol moment pots tastar un curs o un intensiu de cap de setmana o tota una sèrie. A continuació tens una descripció del programa complert.

Esquema del Programa

Fes clic aquí per veure i descarregar l’esquema de “La Via de Shambhala d’un cop d’ull” que esmostra a la dreta.

La Via de Shambhala està formada pels elements següents:

  • La Sèrie de Cursos de la Vida Quotidiana: cinc cursos amb cinc classes de periodicitat setmanals cadascun.
  • La Sèrie de l’Aprenentatge Shambhala: cinc intensius de cap de setmana.
  • El Rigden, la confiança incondicional: intensiu de cap de setmana.
  • La Sèrie de la Bondat Fonamental: tres cursos amb sis classes setmanals cadascun.
  • La Sèrie de la Senda Sagrada: sis intensius de cap de setmana.

Els cursos són interactius i comunitaris, s’hi crea un ambient d’aprenentatge on les ensenyances es fan personals. Les persones participants practiquen la meditació i utilitzen la curiositat, el diàleg i les arts contemplatives per indagar en la seva experiència i integrar les ensenyances.

Els intensius de cap de setmana esdevenen una oportunitat per aprofundir en la pràctica de la meditació en un entorn poderós que té en compte les….

Es pot començar amb qualsevol sèrie, excepte la de la Senda Sagrada. A cada sèrie, els cursos o intensius de cap de setmana estan dissenyats per fer-los de manera seqüencial. Per exemple, les persones que hagin fet l’Aprenentatge Shambhala avancen del nivell I fins al nivell V progressivament. La manera més gradual consisteix en començar pel curs de Meditació a la Vida Quotidiana.

La Sèrie de la Vida Quotidiana i la Sèrie de l’Aprenentatge Shambhala

Es poden fer només els Cursos de la Vida Quotidiana o només els intensius de cap de setmana de l’Aprenentatge Shambhala, tot i que es recomana fer-los simultàniament si és possible, ja que la combinació de tots dos pot contribuir a aprofundir i ampliar l’experiència de la meditació.

Curs 1: Meditació a la Vida Quotidiana (MIEL)

El curs de Meditació a la Vida Quotidiana ha estat dissenyat per a facilitar les eines i les ensenyances necessàries per treballar amb la meditació a la vida diària. Amb instruccions senzilles i recolzament, la pràctica de prestar atenció pot arribar a formar part de les nostres vides, aportant una major estabilitat, fortalesa i claredat. Està obert a tothom.

Intensiu de cap de setmana 1: Aprenentatge Shambhala Nivell I

A través de la pràctica de la meditació comencem a entreveure que la bondat, i no pas la confusió, és la base incondicional de la nostra existència. Quan ens obrim amb amabilitat i apreciant comencem a veure el nostre potencial com a éssers humans autèntics i compassius. Està obert a tothom.

Intensiu de cap de setmana 2: Aprenentatge Shambhala Nivell II

Després d’haver assaborit una mostra de la bondat fonamental al Nivell I, tenim ganes de saber-ne més. La pràctica de la meditació ens permet observar com creem un capoll d’hàbits per emmascarar la por. Comencem a constatar que no hi ha cap obstacle fonamental que ens privi d’experimentar la bondat fonamental.
Requisit:Aprenentatge Shambhala Nivell I.

Curs 2: Acontentament a la Vida Quotidiana (CIEL)

Aquest curs ofereix l’oportunitat d’explorar l’acontentament genuí, la visió bàsica de les ensenyances budistes i la meditació en acció per a la vida diària. Amb la pràctica de la meditació podem aprendre a sentir estimació per qui som i per l’experiència humana senzilla, lliure d’autoagressió. Les emocions difícils i els reptes de la vida poden afrontar amb amabilitat, constància i humor. Està obert a tothom.

Intensiu de cap de setmana 3: Aprenentatge Shambhala Nivell III

Quan examinem les nostres tendències habituals comencem a observar la nostra disposició a experimentar la vida sense dependre del capoll. Ens anem endinsant al món i estenem l’actitud d’intrepidesa a les activitats que realitzem.
Requisit: Aprenentatge Shambhala Nivell II.

Curs 3: Joia a la Vida Quotidiana (JIEL)

A mesura que augmenta la pràctica de la meditació i desenvolupem la confiança en la bondat fonamental, comencem a descobrir la confiança i l’energia personal per a continuar el viatge. Unir l’amabilitat amb la disciplina ens dóna una sensació d’alegria o joia. Les ensenyances mahayana sobre la compassió poden esdevenir la inspiració per a una vida amb coratge i lliure del dubte.
Està obert a tothom (preparació recomanada: Acontentament a la Vida Quotidiana).

Intensiu de cap de setmana 4: Aprenentatge Shambhala Nivell IV

En confiar més amb la bondat fonamental i atrevir-nos a experimentar la vora afilada de la realitat, avancem amb dolçor i amb major consciència i curiositat vers el món tal i com és. Descobrim que podem acostar-nos als demés obertament i amb amabilitat.
Requisit: Aprenentatge Shambhala Nivell III.

Curs 4: Intrepidesa a la Vida Quotidiana (FIEL)

Quan aprenem a treballar amb l’ansietat, no ens bloqueja la por. A través de l’exploració de les ensenyances budistes sobre la ment i la naturalesa de la realitat aprenem a veure-hi amb claredat. Ens atrevim a afrontar la vida i la mort tal com són.
La persona que medita, oberta a la incertesa, traspassa les emocions de l’esperança i la por per tal d’experimentar l’equanimitat.
Requisit: Joia a la Vida Quotidiana.

Intensiu de cap de setmana 5: Aprenentatge Shambhala Nivell V

En comunicar-nos amb el món amb suavitat i sense por, la nostra consciència s’aguditza i descobrim el cel clar obert de la ment, una font deliciosa de saviesa i d’estimulant energia. Aprenem a confiar en la nostra naturalesa el suficient com per entregar-nos al moment present.
Requisit: Aprenentatge Shambhala Nivell IV

Curs 5: Saviesa a la Vida Quotidiana (WIEL)

La meditació aguditza la nostra intel·ligència i desvetlla la nostra saviesa. Les persones participants reben instruccions pràctiques per a descobrir la confiança i la màgia, fins i tot al bell mig de les dificultats. Lliures del desànim o la depressió que suposen els obstacles, tot pot formar part del camí. Els desafiaments de la vida diària es converteixen en oportunitats tant per a la pràctica contemplativa com per a l’acció social i ecològica.
Requisit: Intrepidesa a la Vida Quotidiana.

El Rigden, la confiança incondicional

El cap de setmana del Rigden és la culminació de les sèries de la Vida i la nostra naturalesa desperta bàsica i encarna el principi de la confiança incondicional. Històricament, els Rigdens foren governants il·luminats, persones que podien “governar la seva vida” sobre la base de la seva experiència indestructible de la bondat fonamental.

Aquest intensiu, dirigit per un Acharya de Shambhala, inclou una transmissió de la pràctica “Cavall de Vent” i ofereix l’oportunitat de proclamar el compromís amb la bondat fonamental en fer formalment el Vot de Shambhala.
Requisit: Saviesa a la Vida Quotidiana i Nivell V de l’Aprenentatge Shambhala.

La Sèrie de la Bondat Fonamental

La sèrie de la Bondat Fonamental presenta la visió de Shambhala d’una manera vivencial. La diferència clau entre els cursos de la Vida Quotidiana i els cursos de la Bondat Fonamental és que els primers es centren en la transformació personal a la vida diària, mentre que els de la Vida Quotidiana posen l’èmfasi en l’estudi de la visió i del significat des de l’experiència.
Tot i que es pot començar directament amb aquesta sèrie, és preferible la preparació que es descriu a continuació. Si és possible, també es recomana completar la sèrie de la Bondat Fonamental abans de participar a l’Assemblea de la Societat Il·luminada. La sèrie de la Bondat Fonamental és un requisit previ per a l’Assemblea de Guerrers.

Curs 1: Qui sóc jo? La bondat fonamental de l’ésser humà

Durant aquest curs ens fem la pregunta de “Qui sóc jo?” i explorem el sentit del propi jo. Inclou les ensenyances sobre la bondat fonamental, l’altruisme, el naixement de l’ego i del capoll, la naturalesa búdica i la confiança del guerrer. Practiquem investigacions contemplatives del jo, sobre la base dels fonaments del prestar atenció.

Obert a tothom (preparació recomanada: Meditació a la Vida Quotidiana o Aprenentatge Shambhala Nivell I)

Curs 2: Com puc ajudar? La bondat fonamental de la societat

Durant aquest curs ens fem la pregunta de “Com puc ajudar?” i explorem les nostres relacions amb els demés, l’aspiració d’ajudar al nostre món així com aspectes concrets de la transformació social. Contemplem la idea que té Shambhala de la societat i del que podria ser una societat il·lumindada. La societat és quelcom bàsicament confús o hi ha bondat a la societat humana? El curs es centra en la transformació de quatre aspectes de la societat: la vida familiar (llar), la vida professional, el lleure i l’economia. Aprenem la pràctica tradicional mahayana d’ “enviar i prendre” (tonglen).

Obert a tothom (preparació molt recomanable: la Bondat Fonamental de l’ésser humà i Meditació a la Vida Quotidiana o Joia a la Vida Quotidiana o Aprenentatge Shambhala Nivell I).

Curs 3: Què és real? La bondat fonamental de la realitat

Aquest curs ens planteja la pregunta: “Què és real?” i es centra en l’estudi del món fenomènic. Insistim en la base de les ensenyances budistes, com la impermanència, el procés de percepció, la “ment” i el buit. Està orientat cap a l’experiència del món sagrat, la màgia i la meravella dels elements naturals. El curs també té un accent ecològic.

Obert a tothom (preparació molt recomanable: La Bondat Fonamental de l’ésser humà, La Bondat Fonamental de la societat i, com a mínim, l’Aprenentatge Shambhala Nivell I).

La sèrie de la Senda Sagrada

La sèrie de la Senda Sagrada és un conjunt de cap de setmana avançats de l’Aprenentatge Shambhala que es basen en les ensenyances internes exclusives de Shambhala. Es pot començar la sèrie de la Senda Sagrada després d’haver completat els nivells de l’Aprenentatge Shambhala (I-V) i els cursos de la Vida Quotidiana. Com a preparació addicional, es recomana el cap de setmana del Rigden i la sèrie de la Bondat Fonamental. La Senda Sagrada no és un requisit previ per a participar a l’Assemblea de la Societat Il·luminada però si que ho és per a l’Assemblea de Guerrers.

Intensiu de cap de setmana 1: El Sol del Gran Est

Aquest intensiu de cap de setmana ens ensenya a veure el Sol del Gran Est, l’energia primordial i la brillantor que es troben a la base de tot el que existeix i posa èmfasi en el context vital des d’ on construir una societat sana.
Requisit: Saviesa a la Vida Quotidiana i Aprenentatge Shambhala Nivell V (preparació addicional molt recomanable: Cap de setmana del Rigden i sèrie de la Bondat Fonamental).

Intensiu de cap de setmana 2: Cavall de Vent

S’ofereix la introducció i la instrucció de la pràctica “Cavall de Vent” que obre el cor i refresca l’autoconfiança. Aquesta pràctica és una manera de facilitar un compromís social hàbil i sincer que permet al guerrer i a la guerrera avançar malgrat els obstacles.
Requisit: El Sol del Gran Est.

Intensiu de cap de setmana 3: Drala

Mitjançant l’exploració de la percepció en profunditat ens relacionem amb l’energia elemental i màgica intrínseca del món. Drala és el principi que fa referència a l’energia i al poder sagrats que sorgeixen quan anem més enllà de l’agressió.
Requisit: Cavall de Vent.

Intensiu de cap de setmana 4: El Mans i el Vivaç

“Les quatre dignitats” s’introdueixen com un camí i un procés que descriuen la maduresa del guerrer i la guerrera i l’ampliació de la seva esfera de participació benèvola al món. Treballar amb les dignitats ens permet mantenir la consciència i el delit a cada etapa. El Mans és un estudi de les etapes inicials d’arrelament, humilitat i afabilitat del viatge del guerrer. Aquí ens entrenem per a superar l’arrogància, el principal obstacle per a l’aprenentatge. El Vivaç és la segona de les quatre dignitats i es centra en cultivar mitjançant la disciplina natural una energia penetrant, vibrant i estimulant. En superar el parany del dubte, el guerrer del vivaç porta a terme les seves activitats amb un sentit de noblesa i de naturalitat.
Requisit: Drala.

Intensiu de cap de setmana 5: El Desmesurat i L’Inescrutable

La tercera i la quarta dignitats, el Desmesurat i l’Inescrutable, posen l’accent en l’assoliment i fan referència a l’habilitat extraordinària del guerrer i la guerrera amb experiència. Com que ja no té por a cometre errors, la perspectiva no convencional i visionària del guerrer desmesurat es combina amb una inescrutabilitat espontània per així actuar en benefici dels demés a gran escala.
Requisit: El Mans i El Vivaç.

Intensiu de cap de setmana 6: La Clau d’Or

Aquest intensiu de cap de setmana es basa en un text de Shamhala que treballa amb la nostra relació amb el “món material” i les nostres percepcions sensorials. S’ensenya la pràctica de la presència enriquidora: la capacitat de percebre a l’instant la riquesa que hi ha al nostre interior, als fenòmens i al món natural.
Requisit: El Desmesurat i L’Inescrutable.