Arts Contemplatives

Les arts contemplatives comprenen tot un seguit de disciplines i activitats seculars, tals com l’arranjament floral i la fotografia, que integren l’art i la cultura amb la vida quotidiana. Cadascuna d’aquestes disciplines representa un veritable camí contemplatiu i totes junts aporten bellesa, vivacitat i saviesa a la nostra cultura.

Shambhala Art

art_sahmbhalaL’Art Shambhala neix d’una percepció clara i d’una expressió pura. El procés creatiu acostuma a semblar misteriós i màgic per a tothom, tant artistes com no artistes. Com es fa per a donar un realitat física a una inspiració efímera o una veritat abstracta? Com podem crear formes que comuniquin una naturalesa essencial més enllà del seu contenidor? El propòsit del programa d’Art Shambhala és explorar el procés creatiu i el producte que anomenem art, des del punt de vista de la percepcio clara i l’expressió pura. Es centra en la font d’inspiració, en com es manifesta el procés creatiu i, en darrera instància, en com allò que creem comunica aquesta inspiració.
també pots visitar www.shambhalaart.org i unir-te a Shambhala Art a Facebook.

Fotografia Miksang

Miksang és una paraula tibetana que significa “bon ull”. És un art contemplatiu que es basa directament en les ensenyances d’art dharmic del mestre de meditació, artista i estudiós, Chögyam Trungpa, i en concret en les seves ensenyances sobre la naturalesa de la percepció.
El terme “bon” fa esmena a què el nostre món és ric i vívid tal i com és. Amb “ull” es fa referència a que mitjançant el treball amb la pràctica de la fotografia contemplativa podem sintonitzar amb aquestes qualitats del nostre món. Aquest viatge, és en realitat bastant senzill: veure amb els ulls ben oberts i la consciència posada en allò que veiem. Quan tenim un instant de percepció fresca, viva i clara sorgeix el desig natural de comunicar aquesta experiència. A través d’exercicis visuals i treballs fotogràfics, Miksang està dissenyat per a propiciar la sincronització natural d’ull i ment, de tal manera que l’experiència de veure passi sense distraccions i en el moment present.