Aprenentatge Shambhala Nivell V (Barcelona)

Shamb_Training_Images/Level_5-Open_Sky.jpg
Centre: Barcelona
Data:
divendres 22 juny 2018 (19:00 -21:30)
dissabte 23 juny 2018 (09:00 -19:00)
diumenge 24 juny 2018 (09:00 -16:00)
Professora : Sarah Coleman
Coordinador : José Morella
Persona de contacte : José Morella
En el Nivell V de l'Aprenentatge Shambhala aprenem a confiar en la nostra naturalesa el suficient com per entregar-nos al moment present

En comunicar-nos amb el món amb suavitat i sense por, la nostra consciència s’aguditza i descobrim el cel clar obert de la ment, una font deliciosa de saviesa i d’estimulant energia. Aprenem a confiar en la nostra naturalesa el suficient com per entregar-nos al moment present.

Requisit: Aprenentatge Shambhala Nivell IV

Preu: 60-90€