Nivell II de l'Aprenentatge Shambhala: El naixement del guerrer

Barcelona/Butterfly_emerging.JPG
Centre: Barcelona
Data:
divendres 6 octubre 2017 (19:30 -21:30)
dissabte 7 octubre 2017 (09:00 -19:00)
diumenge 8 octubre 2017 (09:00 -15:00)
Professor : Rafael Aranguren
Coordinators : Iván Segura & Marijo Vázquez
Persona de contacte : Iván Segura
En el Nivell II comencem a constatar que no hi ha cap obstacle fonamental que ens privi d'experimentar la bondat fonamental.

Després d’haver assaborit una mostra de la bondat fonamental al Nivell I, tenim ganes de saber-ne més. La pràctica de la meditació ens permet observar com creem un capoll d’hàbits per emmascarar la por. Comencem a constatar que no hi ha cap obstacle fonamental que ens privi d’experimentar la bondat fonamental.
Requisit: Aprenentatge Shambhala Nivell I
Aportació suggerida: 60-90€

Coordinador: Iván Segura (Tel: 618 613 241)
[email protected]